App för att bemöta miljö skeptiska argument

Vi träffar dem alla, människor som är tvivlande, ifrågasättande eller tom misstrogna till den grad att de ifrågasätter om det överhuvudtaget sker någon ändring av vår miljö. Det är lätt att hamna i affekterade diskussioner som egentligen inte leder någonstans.

Detta är bakgrunden till appen Skeptical science (söknamn i appstore).
Appen utgår ifrån att det är bra att vara skeptisk till all information som kommer ut, alla seriösa forskare är såklart det. Men det blir ju svårare när vetenskaplig fakta inte bara blir skeptiskt granskad utan också förklaras vara falsk. Appen svarar pedagogiskt på de vanliga frågorna vi alla möter. Frågorna är uppdelade under huvudrubriker som vi känner igen, ”Det händer inte”, ”det gäller inte oss”, ”det är inte så illa” och det ”är för svårt”. Känner du igen diskussionen?

Ex på vad du finner under tex ”Det händer inte” är att temperatur rekord är opålitliga. Allt ifrån väder stationerna står på fel plats, det är inte samma i stadsområde som på landet mm. Appen ger fakta, data från väderballonger, satelliter, havsyta etc finns med.

Under ”Det är för svårt” så finns diskussionen kring att CO2 begränsningar skulle skada ekonomin, förnyelsebar energi är för dyrt mm.

Varje huvudrubrik har ett antal liknande underrubriker. Dessutom redovisas de vanligaste argumenten som kommit in.

Du kan också hjälpa app utvecklarna med att redovisa vilka diskussioner och argument som du upplever kommer på dina möten.

Vi lever i en tid med Trumpiferade ”falska nyheter”, vi kan alla bidra med att sprida kunskap och göra vårt bästa för att inte helt osaklig information får fäste. Världen behöver tas hand om.

https://www.skepticalscience.com/

Liknande artiklar.

Tags: , , , , , ,

Bengt Norin

Om skribenten -

Bengt trivs bäst med att utveckla nya infrastrukturer som kombinerar IT med traditionella teknologier. iPhone/iPad erbjuder just det dvs en telefon som vi använt sedan 1877 i samma lilla apparat som värsta IT tekniken – fantastiskt. Vilka möjligheter som öppnar sig och som kan vara till verklig nytta om man finner vägen fram och gör rätt. Bengt har också som 50talist spenderat många år inom IT, finansmarknaden och logistik- branchen som entreprenör och var bla grundare till torget.se den första webtjänsten som vann Internetworlds Topp 100 första pris redan 1997. Citat: “Säg aldrig ”det går inte” Bengt är också en av de tre grundarna till Iphone.se och var den som startade iphone.se redan 2004 för Internet Phone tjänster.

Hemsida: http://www.iPhone.se   ·   E-postadress: bengt@iphone.se   ·   Twitter: iphone_se   ·   facebook: iPhone.se

Kommentera