Ny iPhone lansering 7 september kl 19.00 svensk tid

English see below

Så är det dax igen, september månad och som traditionen bjuder har Apple nu bjudit in till en presskonferens för att göra sin
”årslansering” dvs större nyheter förväntas. Först på listan står såklart en ny iPhone modell som mer eller mindre all media förväntar
sig skall heta iPhone 7.

Som vanligt spekuleras i snabbare processor, mer minne etc. Säkert kommer det att vara så men vi på iPhone.se är mer intresserade av vad en
ny modell eventuellt kan syfta till förutom att tilfredställa behovet av mer teknik.

iPhone har fått mer och mer konkurrens i privatperson segmentet dvs alla vi som tar ett abonnemang där en mobil ingår. Fortfarande har Apple
ett bra grepp om den dyrare delen av detta segement men många vill komma in och ta över.
Vi på iphone.se tror därför att det är dax för Apple att ta nästa steg in i företagssegmentet. Speciellt i storföretagen så härskar Microsoft och PC:n. PC försäljningen faller dock succesivt och för företaget är det viktigt att nu utvärdera vad som skall bli PC:ns ersättare.
Här har Apple redan tagit stora steg lite i det fördolda, Microsoft Office paket som är standard i företagsvärlden och IBM´s olika programvaror för företagets adminstration har redan fått och kommer succesivt än mer att få en total Apple anpassning.

Detta tillsammans med iPad PRO, nytt tangentbord och integrerad penna skapar en första grund för mobil plattform. Vi tror att det nu är tid för nästa steg en iPhone PRO. Med en iPhone PRO kompletteras arbetsplatsen med samma funktionalitet (ex. pennan ?) och arbetssätt vilket minimerar utbildning och integrationsarbete för företaget.

Samma mjukvara som användaren redan är van vid som Word och Powerpoint, samma funktionalitet i den mobila utrustningen ökar produktiviteten.

Så det blir spännande att följa konferensen nu den 7 september kl 19, titta in på http://www.apple.com/apple-events/september-2016/ och följ det hela. Vi hoppas såklart att vi har rätt !

English

So it’s time again, the month of September and as tradition goes, Apple has now invited to a press conference to make their
”Big yearly launch” ie, major news is expected. First on the list is of course a new iPhone model that more or less all the media expect
to be called the iPhone 7.

As usual it speculates about faster processor, more memory, etc. Certainly it will be so, but we iPhone.se are more interested in what a
new model may be aimed at in addition to give us more hardware technology.

iPhone has gotten more and more competition in the private individual segment, ie all of us who take a subscription where a mobile is included. Still, Apple has a good grasp of the more expensive part of the private segment, but many want to come in and take over.

We at iphone.se therefore believe that it is time for Apple to take the next step into the corporate segment. Especially large companies today are Microsoft and PC based. PC sales fall, however gradually, and it is important now to evaluate what will be the PC replacement.
Here, Apple has already taken major steps (somehow a little in secret). Microsoft Office package is standard in the business world, IBM’s various software applications for the company’s administration has also been adjusted for the Apple plattform and will gradually be even more Apple customized.

This, together with the iPad Pro, with new keyboard and integrated pen creates a first basis for the mobile platform. We believe that now is the time for the next step – iPhone PRO.
With an iPhone PRO the workprocess will have the same functionality (like the pen). That means minimized training and integration work for the companies.

With the same software that the user is already familiar with, such as Word and Powerpoint and the functionality of the mobile equipment productivity will increase.

So it will be exciting to follow this conference September 7 at 19, look into http://www.apple.com/apple-events/september-2016/ and follow it all. We hope of course that we are right!

Liknande artiklar.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Bengt Norin

Om skribenten -

Bengt trivs bäst med att utveckla nya infrastrukturer som kombinerar IT med traditionella teknologier. iPhone/iPad erbjuder just det dvs en telefon som vi använt sedan 1877 i samma lilla apparat som värsta IT tekniken – fantastiskt. Vilka möjligheter som öppnar sig och som kan vara till verklig nytta om man finner vägen fram och gör rätt. Bengt har också som 50talist spenderat många år inom IT, finansmarknaden och logistik- branchen som entreprenör och var bla grundare till torget.se den första webtjänsten som vann Internetworlds Topp 100 första pris redan 1997. Citat: “Säg aldrig ”det går inte” Bengt är också en av de tre grundarna till Iphone.se och var den som startade iphone.se redan 2004 för Internet Phone tjänster.

Hemsida: http://www.iPhone.se   ·   E-postadress: bengt@iphone.se   ·   Twitter: iphone_se   ·   facebook: iPhone.se