Samarbeta med oss

Iphone.se har ambitionen att bli en självklar site för ”tjänstemän i åldern 25 – 65 år”.
Därför fokuserar vi på våra teman AtWork och AfterWork i allt vårt arbete med att skapa ett intressant innehåll. Vi värderar appar, skriver guider och tema-artiklar som passar målgruppen.

Vi är nya – men har ändå en bra trafik till hemsidan. Antalet besökare är ännu i sitt tillväxtstadium men kanske mer intressant är att vi så väl träffar rätt målgrupp. Se statistiken nedan den talar ett tydligt språk.

 

Vi behöver såklart precis som du finna ännu mer vägar till intresserade iPhone/iPad- ägare. Därför söker vi samarbete med dig som har tjänster, appar och produkter som passar målgruppen. Vi ser flera möjligheter att samarbeta med dig som har något som passar in – kontakta oss för en diskussion om vilken modell vi tillsammans kan se fördelarna i.

1. Cross-annonsering är kanske den enklaste varianten. Den ger mest ur visabilitetssynpunkt – vi syns på din site och du på vår, enkelt uttryckt utbyte av annonsplats. Enkel att införa, bygger på att vi betraktar varandras hemsidor som ”likvärdiga” och förutsätter att du inte söker mer samarbete än just annonsplats.

2. Affiliateprogram – vi deltar gärna i ditt affiliateprogram förutsatt att din tjänst, app eller produkt passar in i vår målgruppsbeskrivning. Vi är noga med att inte ha med något som kan uppfattas som stötande eller tvivelaktigt. Iphone.se har som mål att vara en site med hög moral och etik. Tex. arbetar vi inom iphone.se med ett program som syftar till att skapa förutsättningar för att stödja en eller ett par organisationer som arbetar med humanitär hjälp.

3. Annonsering – vi upplåter plats på vår hemsida för annonsering, återigen vill vi samarbeta med företag som passar vår målgrupp och har samma kritera för annonser som affiliate program. Annonsering kan ske på ”prime place” dvs vi kan knyta den till bästa spot på hemsidan alt. till det område som bäst passar in.

4. Produkter – med produkter avser vi teleabonnemang, tillbehör etc som passar till iPhone/iPad. Vi avser inte att själva sätta upp en e-handel shop utan söker partner(s) som tex. har en existerande e-handelssite med uppbyggd logistik men som kanske skulle vilja göra en specialshop för iPhone/iPad utrustning.

Vi är självklart öppna för andra idéer avseende samarbete – vi hoppas ovanstående beskrivning gett dig lite idéer för hur vi kan gå vidare. Hör gärna av dig för en personlig diskussion.

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ämne

Ditt meddelande